Đau đầu đã có Panadol, đau bụng đã có Berberin, còn đau tim thì em đến tìm chị có được không?


Đau đầu đã có Panadol, đau bụng đã có Berberin, còn đau tim thì em đến tìm chị có được không?