Chúc người giấc ngủ bình an ... Quên những lừa lọc dối gian ở đời


Chúc người giấc ngủ bình an
Quên những lừa lọc dối gian ở đời
Sớm mai thức dậy thật tươi
Nụ cười rạng rỡ sáng ngời tin yêu...!