"Em đã có bằng lái chưa?" :D


"Em đã có bằng lái chưa?" :D