Em muốn gửi anh một đề nghị cho cuộc sống tốt hơn ?


- Em muốn gửi anh một đề nghị cho cuộc sống tốt hơn ?
“ Cái gì cơ ?”
- “Ở bên em nhé! ”🥰