Hãy thôi cái tính lả lơi ... Tối ngày thả thính buông lời tình si


Đang tải...

Hãy thôi cái tính lả lơi
Tối ngày thả thính buông lời tình si
Bây giờ anh hãy bỏ đi
Đừng nên bay bướm có gì khổ em.