Hoàng Dung: “Tôi chưa từng yêu một người như vậy, tôi học xong cách yêu, lại phải học cách buông tay.”


Đang tải...
Hoàng Dung: “Tôi chưa từng yêu một người như vậy, tôi học xong cách yêu, lại phải học cách buông tay.” ... Em đang buồn có anh nào tình nguyện nắm lấy tay em đi nốt quãng đường còn lại không?


Hoàng Dung: “Tôi chưa từng yêu một người như vậy, tôi học xong cách yêu, lại phải học cách buông tay.”