Hôm nay em mệt rã rời muốn ăn cháo lưỡi anh mời em đi?


Hôm nay em mệt rã rời muốn ăn cháo lưỡi anh mời em đi?