Đinh Ngọc Phi Linh: Chụp lén đã là gì?? Chị chấp luôn ảnh thẻ

"Chụp lén đã là gì?? Chị chấp luôn ảnh thẻ"

Đinh Ngọc Phi Linh, sinh viên năm 2 trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCMĐinh Ngọc Phi Linh: Chụp lén đã là gì?? Chị chấp luôn ảnh thẻ