Mai Thu Trang: sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch

Ngày nào cũng ngắm mây trời
Bây giờ anh muốn ngày ngày ngắm em

Mai Thu Trang, sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Cao đẳng du lịch Hà Nội


Mai Thu Trang: sinh viên năm 3 ngành Quản trị dịch vụ du lịch