"Nếu chúng ta muốn được nhận hạnh phúc, niềm vui, tình yêu, sự an toàn... thì đừng tạo ra nỗi buồn, oán hận và hiểm nguy".


Đang tải...

"Nếu chúng ta muốn được nhận hạnh phúc, niềm vui, tình yêu, sự an toàn... thì đừng tạo ra nỗi buồn, oán hận và hiểm nguy".