Ngoc Miu: Chuyện vui kể sai người thì là khoe khoang, chuyện buồn kể sai người thì làm trò cười cho thiên hạ


Đang tải...
Ngoc Miu: Chuyện vui kể sai người thì là khoe khoang, chuyện buồn kể sai người thì làm trò cười cho thiên hạ ... Có anh nào đủ uy tín để cho em nó chia sẻ tâm sự thì vào điểm danh nhanh cái nhé :)


Ngoc Miu: Chuyện vui kể sai người thì là khoe khoang, chuyện buồn kể sai người thì làm trò cười cho thiên hạ