Quỳnh Anh: Tình yêu đâu phải con đò, bến nào cũng đỗ, người nào cũng yêu!

Quỳnh Anh: Tình yêu đâu phải con đò, bến nào cũng đỗ, người nào cũng yêu! ... Nhất định không nên yêu linh tinh mà e chỉ nên yêu 1 mình ad đây thôi em nhé :)


Quỳnh Anh: Tình yêu đâu phải con đò, bến nào cũng đỗ, người nào cũng yêu!