Thay vì tặng em một đoá hoa ko héo... Hãy tặng em một mối tình ko phai !!!


Thay vì tặng em một đoá hoa ko héo
Hãy tặng em một mối tình ko phai !!!