Thông minh xinh đẹp không bằng may mắn. Tiếc là mình chả có gì..


Thông minh xinh đẹp không bằng may mắn. Tiếc là mình chả có gì..