Trăng trên đỉnh núi trăng tà, anh yêu em thật hay là yêu chơi


Trăng trên đỉnh núi trăng tà, anh yêu em thật hay là yêu chơi