Trúc Xuân: Anh nào đi chơi tenis với em không?

Trúc Xuân: Anh nào đi chơi tenis với em không? Em còn đang là học sinh thôi các anh nhé :) Anh nào xin 1 chân cua cảm em nó ngay từ bây giờ thì vào điểm danh để ad duyệt :)


Trúc Xuân: Anh nào đi chơi tenis với em không?