Bích Phương live Đi Đu Đưa Đi với hình tượng tóc dài


Bích Phương live "Đi Đu Đưa Đi" với hình tượng tóc dài. Công nhận tóc ngắn nhìn cá tính nhưng tóc dài vẫn xinh hơn...


Cre: FC Bích Phương