Cần tìm bệnh nhân bị bệnh codonqua để chữa ạ !Search “Chatdem.net” Để ngắm gái xinh mỗi ngày!

Cần tìm bệnh nhân bị bệnh codonqua để chữa ạ ! Anh nào đang thấy cô đơn vào điểm danh để ad dyệt nhé :)))


Có ai làm bệnh nhân của em không?Các anh muốn khắm chỗ nào để em nó phục vụ cho ạ